İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İstihare Namazı Nasıl Kılınır Detaylı Anlatım

“Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir.(Bakara 153)” Namaz müminin miracıdır. Rabbimiz bizden namazla kılarak ve sabrederek dua etmemizi ve yardım istememizi istemektedir. İstihare de Allah’dan hak olan bir konu için yardım isteme metodu olduğu için namaz kılınması en doğrusudur. Peki İstihare Namazı Nasıl Kılınır Detaylı Anlatımı nedir ? Hangi dualar okunur anlatmaya çalışalım.

İstihare namazını kılmaya başlamadan önce her namazda olduğu gibi abdest almamız gerekir, gusül abdesti alınması daha güzel olur. Daha sonra ayakta olacak şekilde kıblaye dönülür. Ayakta duramayanlar yere oturarak namaza başlayabilirler. Kadınlar vücut hatlarının belli olmayacak şekilde başlarınıda kapatarak namaza başlarlar. Ve niyet edilir.  – Niyet ettim Allah rızası için İstihare namazı kılmaya – denir.

İstihare Namazı Nasıl Kılınır Detaylı Anlatım 1. Rekat

Allahü Ekber denilerek tekbir alınır ve erkekleri eller kulak hizasına kaldır, kadınlarda göğüs hizasına kaldırır. Eller Kaldırılırken avuç içleri kıbleye dökün olması daha uygundur.

KIYAM;

İftitah tekbirinden sonra eller bağlanır. Erkekler göbek hizasında, kadınlar göğüs hizasında bağlar. Ellini bağlayamayan var ise serbest bırakabilir. Engelliler içinse böyle bir zorunluluk yoktur. Ayakta durullurken sağa sola bakılmaz secde yerine yani önümüze bakılır. Eller bağlanırken sağ el

/get-cialis-professional-uk.html”>Buy Cialis Professional UK

, sol elin üzerine gelecek şekilde bağlanmalıdır.
Eller bağlandıktan sonra Sübhâneke Duası okunur.

Okunuşu; Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (vecelle senâük) ve lâ ilâhe ğayrük. Not: “vecelle senâük”  bölümü sadece cenaze namazlarında (ve teâlâ ceddük’ten sonra) eklenerek okunur.
Anlamı; Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

Sübhaneke Duasından sonra Fatiha Süresi okunur.


Okunuşu; 1- Bismillahirrahmânirrahîm. 2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin 3- Errahmânir’rahim 4- Mâliki yevmiddin 5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în 6- İhdinessırâtel müstakîm 7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
Anlamı; 1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 2- Hamd o âlemlerin Rabbi, 3- O Rahmân ve Rahim, 4- O, din gününün maliki Allah’a dır. 5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. 6- Hidayet eyle bizi doğru yola, 7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

Fatiha Süresinden donra Kafirun süresi okunur
Okunuşu; Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul yâ eyyühel kâfirûn 2- Lâ a’büdü mâ ta’büdûn 3- Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd 4- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm 5- Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd 6- Leküm dînüküm veliye dîn

Anlamı; Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1- De ki: Ey kafirler 2- Tapmam o taptıklarınıza  3- Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz. 4- Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza. 5- hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılar dan değilsiniz. 6-Sizin dininiz size, Benim dinim bana

RÜKU;

Süreler okunduktan sonra Allahüekber (Allah Büyüktür) diyerek Rükuya gidilir. Ruküda erkeklerin beli doksan derece eğik olur, Kadınlar erkekler kadar eğilmezler. Eller diz kapakların üzerine konulur. Gözler ayak parmak uçlarına doğru bakar. Bu esnada ike 3 kere “Sübhane Rabbiye’l-azim” (Ey büyük Rabbim! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.) Daha sonra “Semiallahulimen hamideh” (Allah kendisine hamd edenleri işitti) denilerek doğrulur. Ayakta iken kollar yanda serbesttir. Bu esnada “Rabbena leke’l-hamd”(Ey Rabbımız! Her çeşit hamd ancak sanadır.) denir ve tekrar Allahü ekber denilerek secdeye kapanılır.


SECDE;
Secde yapılırken önce dizler sonlar eller yere değer

buy kamagra 100mg

, daha sonra da burun ucu ve alın yere konulur. Secde esnasında başımız iki elimizin arasında olur.  Secde esnasında ayaklar yerden kesilmez. Burada üç kere “Sübhane rabbiye’l-a’la” denilir.(Ey Yüce Rabb’ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.) Erkekler dirseklerini vucutlarından uzak yerden kalkık dururlar. Ayaklar, parmak uçlarında dik durur. Kadınlar ise kollarını yanlarına bitişik olacak şekilde bulundururlar.

Oturma; Allahü ekber denilerek secdeden kalkılır ve dizler üzerine oturulur. Bu esnada eller dizlerin üzerine bakılır. Bir mümdet bekledikten sonra ikinci kez Allahü ekber denilerek secdeye gidilir. Daha sonra Tekrar Allahü ekber denilerek İstihare Namazının 2. rekatı için tekrar ayağa kalkılır. Ayağa kalkarken ayaklar yerinden oynatılmadan dizler kullanılarak doğrulur, bu sırada ellerimizle destek alabiliriz.

İstihare Namazı Nasıl Kılınır Detaylı Anlatım 2. Rekat

Ayağa kalktıktan sonra eller yine yukarıda anlattığımız şekilde bağlanır.Besmele çekilir ve Fatiha Süresi tekrar okunur. Fatiha süresinden sonra  İhlas Sûresi okunur. Daha sonra Allahü ekber denilerek ruküya gidilir.

Okunuşu; Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul hüvellâhü ehad 2- Allâhüssamed 3- Lem yelid ve lem yûled 4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Anlamı; Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1- De ki; O Allah bir tektir. 2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). 3- Doğurmadı ve doğurulmadı 4- O ‘na bir denk de olmadı.

Daha sonra tekrar RUKU ve SECDE den sonra Tahiyyata oturulur. Bu esnada sırasıyla;  Ettehiyyatü duası, Allahümme Salli ve Allahümme Barik duası, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Okuma Bittikten sonra selam verilerek namaz bitirilir. Selam verilirken omuz hizasında başımız önce sağa bakılır, sonra sola bakılır ve
Es-selamü aleyküm ve rahmetullah (Allah’ın selamı üzerinize olsun)  denir.


Okunuşu; Ettahıyyatü lillahi vessalevâtü vettayyibat. Esselamü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullahi ve berakatüh

Anlamı; Her türlü hürmet, salavat (dua) ve bütün iyilikler Allâh-ü Te’ala’ya mahsustur. Ey Nebî! Allah’ın selâm, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selam, bizim ve Allah’ın salih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun. Şahadet ederim ki, Allah-ü Te’ala birdir ve yine şahadet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve Rasulüdür.

Okunuşu; Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.
Anlamı;Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabb’im, merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle.


Okunuşu; Rabbenağfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekumü’l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn. Anlamı; Ey bizim Rabb’imiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde bağışla. Ey Rabb’im merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle.

Böylece İstihare namazını tamamlanmış oluruz. Namazdan sonra istihare Duasını okuyarak istihare yapmış oluruz. Buradan istihare duasını detaylı olarak öğrenebilirsiniz.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.